דף הבית מפת האתר עזרה לאתר בערבית English לאתר ברוסית כתוב לנו
  סמל מדינת ישראל
  חיפוש מתקדם
רשות מקרקעי ישראל היא הגוף המנהל על פי חוק, החל מ-1960, את קרקעות המדינה, קק"ל, ורשות הפיתוח. הרשות עוסקת ביצירת עתודות קרקע, בשיווק המקרקעין ובניהולם.
מקרקעין - מידע ושירות הרשות ופעולותיה מדיניות מקרקעין טפסים וחוזים הסברים ונהלים לאן לפנות

www.Land.gov.il      מקרקעין - מידע ושירות מינהל זמין משלוח בדואר העברת זכויות בבניה רוויה שאינה רשומה בטאבו

אם הדירה נרכשה מגורם משכן (חברה משכנת), יש לברר היכן מתבצעת ההעברה-
במינהל או בחברה המשכנת. אם בחברה המשכנת- יש לפנות ישירות אליהם,
ביתר המקרים יש לפנות למינהל.

אילו מסמכים נחוצים?
יש להקפיד כי כל המסמכים המוגשים יהיו מסמכי מקור או תואמי מקור מאושרים ע"י עו"ד (מומלץ שתשאירו אצלכם עותק מקור / תואם מקור מכל מסמך).
הגשת כל המסמכים כנדרש, תתרום לזרוז הטיפול בפנייתכם.

טופס למילוי ידני טופס
למילוי במחשב-מומלץ
מסמך


טופס בקשה להעברת זכות שכירות חתום ע"י החוכר
או בא כוחו המצויד ביפוי כח.
פנו לעו"ד המטפל/בית המשפט
הסכם מכר חתום בין הצדדים/ בהעברה ל "קרוב" תצהירים בפני עו"ד/בהעברה עפ"י הסכם גירושין -הסכם גירושין ופסק דין לגירושין.
פנו לרשות המיסים בישראל>מיסוי מקרקעין
לגבי מיסים מוניציפליים פנו לרשות המקומית.

מצ"ב טופס הפניה לגורם המשכן (חברה משכנת) לצפיה בלבד
      
אישור על תשלום מס שבח, מס רכישה, מס מכירה ומיסים מוניציפליים.


אם יש גורם משכן (חברה משכנת) יש להמציא הפנייה מטעמו להעברת זכויות.
ובמקרה זה, אין צורך בהמצאת אישור על תשלום מס שבח, מס רכישה, מס מכירה ומיסים מוניציפליים.
פנו לעו"ד המטפל/בית המשפט
צו ירושה או צו קיום צוואה, מאושר על ידי בית משפט (במקרה הרלוונטי בלבד)
פנו לבנק לטובתו ניתנה ההתחייבות לרישום המשכנתא.
אישור על פדיון משכנתא (במקרה הרלוונטי בלבד).
פנו לעו"ד המטפל
יפוי כוח מטעם מעביר הזכויות המסמיך עו"ד לטפל בבקשה.

3 עותקים מכתב העברת זכויות חתום ע"י הצדדים, מאומת ע"י עו"ד ומודפס.
נתוני כתב העברת זכויות ניתן למצוא ב מידע על נכס (לפי גוש/חלקה)
הזכאים לפטור מדמי הסכמה
כאמור בהחלטה 534,
ימציאו מסמכים המאשרים זכאותם.
אישור על זכאות לפטור מדמי הסכמה (אם הנכס לא מהוון והחוכר נכלל ברשימת הזכאים), בהתאם לאמור בהחלטה 534

איך מגישים את הבקשה?

פנו אישית למשרדי המחוז בו מנוהל הנכס, או שלחו בדואר רשום.
דואר רשום מאפשר כשירות נוסף של רשות הדואר,
SMS בדבר קבלת החומר שנשלח על ידכם.

היכן מנוהל הנכס שלי

מה המשך הטיפול הצפוי?

עם קבלת המסמכים, תתבצע בדיקה אם אין מניעה לאשר את בקשתכם.
אם אין מניעה, ישלחו אליכם בדואר כתב העברת הזכויות חתום ע"י המינהל ,
או הודעה - במקרה של העברת זכויות עפ"י צו ירושה/צו קיום צוואה.

מידע נוסף: שאלות ותשובות - העברת זכויות במגזר העירוני

 


המידע ניתן כשירות לציבור ולא יוכל לשמש כעילה לתביעה כלשהי
 

דף זה התעדכן בתאריך
כל הזכויות שמורות 2015(c) .
המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי אודות         תנאי שימוש